Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder yxa

yxhugg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yxa

yxhuvud

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yxa

yxa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hugga

yxblad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yxa

stridsyxa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yxa

stenyxa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yxa

stenåldersyxa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yxa

skrädyxa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yxa

pikyxa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yxa

köttyxa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yxa

klyvyxa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yxa

järnyxa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yxa

isyxa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yxa

huggyxa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yxa

handyxa,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yxa

flintyxa,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yxa

däxel,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yxa

celt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yxa