Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder yttra

yttra sig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yttra

yttra

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

säga

yttrande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yttra

utslunga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yttra

utlåta sig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yttra

utkasta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yttra

undfalla

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yttra

skjuta in

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yttra

ordalag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yttra

meningsyttring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yttra

inpassa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yttra

infoga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yttra

försäga sig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yttra

framkasta,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yttra

anmärka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

yttra