Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder vilja

önska

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

välvillig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

villig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

viljeriktning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

viljelös

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

viljemässig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

vilja

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

viljande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

viljeansats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

undvika

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

se fram

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

protestvilja

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

ovillig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

nännas

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

motsägelselusta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

motståndsvilja

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

längta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

lust

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

livsvilja

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

kämpatag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

kompromissvilja

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

kampvilja

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

järnvilja

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

ivrig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

impuls

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

hungrig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

hoppas

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

ha på hjärtat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

ha på hjärtat,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

gärna,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

folkvilja,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

finlandisera,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

expansionsvilja,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

envis,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

blodtörstig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

betalningsvilja

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

benägen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

behaga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja

arbetsvilja

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vilja