Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder viktig

väsentlig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

väga tungt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

vikta sig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

viktig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

högfärdig

viktighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

viktighetsmakare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

viktigpetter

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

tungviktare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

superviktig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

struntviktig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

spela allan

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

småviktig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

skitviktig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

signifikant

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

samhällsviktig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

räknas

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

riksviktig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

prio ett

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

oviktig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

maktpåliggande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

livsviktig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

livsnerv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

jätteviktig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

inte att förglömma

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

icke minst

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

hörnsten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

högprioritera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

främst,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

framträdande,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

betydelsefull

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

betydelse

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

av_vikt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

angelägen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig