Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder versmått

versmått

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vers

terzin

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

versmått

stikisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

versmått

stans

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

versmått

senar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

versmått

sapfisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

versmått

runometer

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

versmått

pentameter

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

versmått

meter

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

versmått

knittel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

versmått

hyperkatalektisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

versmått

hexameter

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

versmått

ghasel,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

versmått

fornyrdislag,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

versmått

drottkväde,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

versmått

distikon,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

versmått

blankvers

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

versmått

alkaisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

versmått

alexandrin

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

versmått