Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder verksamhet

verksamhetsmässig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksamhet

verksamhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksam

verksamhetskrets

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksamhet

utbildningssystem

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksamhet

ungdomsverksamhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksamhet

socialtjänst

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksamhet

skolväsende

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksamhet

ruljangs

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksamhet

näringsliv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksamhet

näring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksamhet

mångsysslare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksamhet

mångfrestare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksamhet

musikverksamhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksamhet

kärnverksamhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksamhet

kyrkoverksamhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksamhet

hjärtverksamhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksamhet

förvärvsverksamhet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksamhet

försöksverksamhet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksamhet

draksådd,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksamhet

bemanningsverksamhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksamhet