Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder verka

återverka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

växelverka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

verkning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

verkjärn

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

verka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verksam

verkan

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

verkande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

ta skruv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

ta sig ut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

snabbverkande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

sken

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

skenbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

se ut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

samverka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

motverka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

medverka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

långtidsverkande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

interagera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

illusion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

ge sken,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

för syns skull,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

förefalla,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

dubbelverkande,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

direktverkande,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka

aktör

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verka