Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder verbform

verbform

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ordform

tempus

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verbform

supinum

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verbform

passivum

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verbform

particip

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verbform

medium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verbform

lös förbindelse

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verbform

konditionalis

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verbform

kausativ

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verbform

inkoativ

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verbform

infinitiv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verbform

gerundium,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verbform

gerundivum,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verbform

finit,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verbform

ergativ,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verbform

aspekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verbform

aktivum

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

verbform