Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder ventil

ventilhus

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ventil

ventil

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lucka

vattenpostventil

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ventil

trevägskran

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ventil

tallriksventil

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ventil

säkerhetsventil

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ventil

spjäll

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ventil

snyftventil

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ventil

shuntventil

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ventil

reduceringsventil

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ventil

nålventil

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ventil

luftventil

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ventil

kulventil

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ventil

kakelugnsventil

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ventil

insugningsventil

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ventil

gasventil,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ventil

bakslagsventil

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ventil