Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder väv

vävplast

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

väv

vävburen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

väv

väv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vävnad

tältduk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

väv

säckväv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

väv

spindelväv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

väv

soumak

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

väv

smärgelduk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

väv

segelduk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

väv

prydnadsväv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

väv

oljeduk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

väv

målarduk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

väv

kalkerlärft

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

väv

glasfiberväv,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

väv

gasväv,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

väv