Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder värme

ångbildningsvärme

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värme

värme

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värmeenergi

ugnsvärme

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värme

termostat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värme

termodynamik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värme

termisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värme

sängvärme

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värme

supervärme

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värme

stugvärme

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värme

strömvärme

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värme

spiselvärme

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värme

spillvärme

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värme

sommarvärme

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värme

smältvärme

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värme

kroppsvärme

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värme

friktionsvärme,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värme

eftervärme,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värme

bildningsvärme

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värme

bergvärme

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värme

bastuvärme

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värme