Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder variera

variera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

olik

varierad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

variera

varierande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

variera

varierbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

variera

variering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

variera

variation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

variera

på alla sätt och vis

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

variera

ovarierad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

variera

ovarierbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

variera

omväxling

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

variera

mångskiftande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

variera

mångsidig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

variera

månggestaltad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

variera

mångfald

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

variera

i varierande grad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

variera

i varierande omfattning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

variera

i varierande utsträckning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

variera

fluktuera,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

variera

differentiera,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

variera

av_varierande_omfattning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

variera