Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder värde (sida 2 av 2)

metallvärde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

mervärde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

merit

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

median

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

medeltal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

medelvärde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

marknadsvärde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

likställa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

levervärde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

köpkraft

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

kvalifikation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

kvalitet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

kasko

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

kapitalvärde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

jämlik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

jordvärde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

gränsvärde,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

genomsnittsvärde,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

funktionsvärde,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

extremvärde,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

engångsvärde,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

egenvärde,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

disagio,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

dignitet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

dagsvärde,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

blodvärde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

bevisvärde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

begynnelsevärde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

antikvärde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

andrahandsvärde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

affektionsvärde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

värde

Nyare inlägg
Page 2 of 2

© 2020 Vad betyder det

Upp ↑