Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder uttryck

yttring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

uttryck

uttryckslös

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

uttryck

uttrycksmedel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

uttryck

uttrycksmässig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

uttryck

uttrycksform

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

uttryck

uttryck

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

matematisk

trop

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

uttryck

tautologi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

uttryck

talesätt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

uttryck

prepositionsuttryck

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

uttryck

känslouttryck

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

uttryck

kraftspråk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

uttryck

i folkmun

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

uttryck

idiom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

uttryck

formspråk,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

uttryck

ansiktsuttryck

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

uttryck

aforism

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

uttryck

manifestations

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

uttryck