Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder ur

väggur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

varur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

utur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

urverk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

urtavla

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

urmakare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

ur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rasa

tornur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

timglas

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

tidtagarur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

tidkontrollur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

stämpelur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

solur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

signalur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

pendelur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

kvartsur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

horologium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

golvur,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

fickur,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

därur,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

damur,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

cylinderur,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

armbandsur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur

ankarur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ur