Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder universitet

Uppsala universitet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

universitet

University of Notre Dame

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

universitet

universitet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

högskola

UCLA

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

universitet

Sveriges Lantbruksuniversitet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

universitet

Stockholms universitet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

universitet

Stanford

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

universitet

professor

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

universitet

Princeton University

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

universitet

lärosäte

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

universitet

lantbruksuniversitet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

universitet

Kairouniversitetet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

universitet

Göteborgs universitet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

universitet

forskarassistent,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

universitet

docent,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

universitet

Berkeley

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

universitet

amanuens

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

universitet

akademiker

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

universitet

akademisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

universitet