Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder undervisning

åskådningsundervisning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

växelundervisning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

undervisning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisa

tyskundervisning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

svenskundervisning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

stödundervisning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

språkundervisning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

skolundervisning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

simskola

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

sexualupplysning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

seminarium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

samundervisning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

ryskundervisning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

problemorienterad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

naturkunskapsundervisning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

kristendomsundervisning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

korrespondensundervisning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

konfirmationsundervisning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

konfirmandundervisning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

kollokvium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

klassundervisning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

katederundervisning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

invandrarundervisning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

franskundervisning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

folkundervisning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

engelskundervisning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

distansundervisning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

didaktisk,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning

dansundervisning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undervisning