Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder TV

webb-TV

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

TV

TV-apparat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

TV

TV

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

TV-apparat

text-TV

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

TV

televisera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

TV

SVT

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

TV

storbildsteve

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

TV

skol-TV

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

TV

platt-TV

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

TV

LCD-TV

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

TV

färgteve,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

TV

eurovision,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

TV

digital-TV,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

TV

datavision,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

TV

TV

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

television. televisionsapparat titta på TV