Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder tumor

tumör

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukdom

tjocktarmstumör

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

svulst

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

prostatacancertumör

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

onkologi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

kräftsvulst

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

hudtumör

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

hjärntumör

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

gliom,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

apudom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

appendixtumör

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

ansiktstumör

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

angiomyolipom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

angiomyom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

angiofibrom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

angioleiomyom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

angiolipom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

angiom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

androblastom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

analtumör

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

analkörteltumör

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

ameloblastom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

akustikusneurinom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

akrospirom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

adenosarkom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

adenomyoepiteliom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

adenomyom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

adenofibrom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

adenolymfom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

adenom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

adamantinom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tumör

tumor

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

okontrollerad nybildning av celler i kroppen. svulst