Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder trafik

yrkestrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

vägtrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

veckoslutstrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

tätortstrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

trafikmässig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

trafikant

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

trafikera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

trafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafikera

sportlovstrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

skytteltrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

sjö- och luftfart

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

segelfart

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

samtrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

rondell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

påsktrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

pendelbåtstrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

pendeltrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

pendeltågstrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

otrafikerad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

nyttotrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

mötesfri

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

lördagstrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

linjetrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

kusttrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

kollektivtrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

järnvägstrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

jultrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

inrikestrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

högtrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

högertrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

helgtrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

godstrafik,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

färjetrafik,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

flygtrafik,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

flodfart,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

fjärrtrafik,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

fartygstrafik,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

eftermiddagstrafik,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik

biltrafik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

trafik