Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder tolka

vantolka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tolka

tolkande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tolka

tolkare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tolka

tolkning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tolka

tolkningsfråga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tolka

tolk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tolka

tolka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cykla

syntolka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tolka

svårtolkad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tolka

simultantolka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tolka

omtolka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tolka

misstolka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tolka

läsa ut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tolka

läsa av

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tolka

lägga in

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tolka

kristallkuletolkare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tolka

interpretera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tolka

flertydig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tolka

feltolka,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tolka

chiffernyckel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tolka