Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder ta

överta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

återta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

välja

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

uddatåig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fot

tretåig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta med

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

ta för sig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

ta fatt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

ta bort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

svårtagbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

stoppa på sig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

stjäla

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

skaffa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

rafsa ihop

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

rafsa samman

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

rafsa till sig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

rafsa åt sig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

provtagning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

pektå

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

partåig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

otagbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

nytagen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

nedtagning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

motsättlig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lägga vantarna

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

lägga rabarber

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

lägga beslag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

lilltå

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kapa åt sig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

jordtag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

hösta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

hämta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

grustag,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

förse sig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

frånta,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

avhända

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta

anta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ta