Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder syntax

syntagm

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

syntax

syntaktisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

syntax

syntax

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

grammatik

substantivsjuka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

syntax

satsbyggnad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

syntax

satsdel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

syntax

satslära

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

syntax

paratax

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

syntax

ordfogning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

syntax

nexus

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

syntax

meningsbyggnad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

syntax

ledfogning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

syntax

konstituent

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

syntax

anakolut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

syntax

syntax

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

läran om olika satsdelar och deras kombination