Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder svårighet

talsvårighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

svårighet

sömnsvårighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

svårighet

svårighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

svår

stötesten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

svårighet

rörelsesvårigheter

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

svårighet

lässvårighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

svårighet

krux

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

svårighet

koncentrationssvårighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

svårighet

komplikation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

svårighet

inlärningssvårighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

svårighet

initialsvårighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

svårighet

dilemma,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

svårighet

bevissvårighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

svårighet

andningssvårighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

svårighet

amningssvårighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

svårighet