Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder studera

universitetsstuderande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

studera

tentamensläsa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

studera

studium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

studera

studier

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

studera

studerande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

studera

studerbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

studera

studering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

studera

studera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

undersöka

student

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

studera

plugga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

studera

ostuderad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

studera

ostuderbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

studera

läsa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

studera

fältarbete,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

studera

doktorand,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

studera