Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder straff

syndastraff

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

svinhugg går igen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

straffvärde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

straffsats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

straffskytt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

strafflös

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

straffområde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

straffdom

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

straffbelägga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

straff

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bollspel

stockstraff

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

spöstraff

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

samhällstjänst

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

påföljd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

prygelstraff

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

matchstraff

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

livstidsstraff

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

kroppsstraff

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

individualprevention

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

hängningsstraff

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

gatlopp,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

fördömelse,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

fästningsstraff,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

fängelsestraff,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

fotboja,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

femtonårsstraff,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

dödsstraff,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

disciplinstraff,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

delinkvent,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

bet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

avtjäna

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

arreststraff

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

ansvarspåföljd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff

allmänpreventiv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

straff