Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder stavelse

x-stavig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stavelse

ultima

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stavelse

tvåstavig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stavelse

trestavig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stavelse

stavelse

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ord

stavelsebildande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stavelse

stamstavelse

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stavelse

penultima

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stavelse

mångstavig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stavelse

monosyllabisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stavelse

fyrstavig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stavelse

flerstavig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stavelse

enstavig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stavelse

antepenultima

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stavelse