Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder stat

överstatlig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

östat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

örike

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

välfärdsstat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

vasallstat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

utbrytarstat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

ståt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ståtlig

strandstat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

statsbildning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

stadsstat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

skurkstat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

rättsstat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

republik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

polisstat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

nationalstat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

medlemsstat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

lydstat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

kärnvapenmakt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

kulturstat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

korsfararstat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

kapitaliststat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

idealstat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

hövdingadöme

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

hertigdöme

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

grannstat,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

förbundsstat,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

furstendöme,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

fristat,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

folkrepublik,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

enpartistat,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

Dubai,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

drabantstat,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

dominion,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat

delstat,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stat