Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder stänga

utestänga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

täppa till

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

tillsluta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

stängning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

stänga till

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

stängd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

stänge

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

stängsel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

stängande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

stänga igen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

stänga in

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

stänga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga av

stångas

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stånga

smälla igen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

slå igen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

sluten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

skyttel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

skjuta till

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

semesterstängd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

lock

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

kork

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

klistra igen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

klappa igen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

instänga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

innestänga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

igenmurad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

igensnöad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

igenstängning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

igen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

halvsluten,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

försluta,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

förbommad,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

fylla igen,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

frysa igen,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

dörrstängare,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

dra igen,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga

dragkedja,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stänga