Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder sortera

vräkare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sortera

utsortera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sortera

triage

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sortera

sovra

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sortera

sorterande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sortera

sorterare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sortera

sorterbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sortera

sortering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sortera

sortera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sort

sopsortera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sortera

osorterad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sortera

osorterbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sortera

nålkort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sortera

källsortera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sortera

grovsortera,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sortera

gallra,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sortera