Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder sort

äppelsort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sort

vinsort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sort

whiskysort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sort

vetesort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sort

tallsort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sort

sorts

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sort

sortera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sort

sort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

slag

slags

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sort

skrot och korn

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sort

referenssort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sort

livbojsort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sort

krutsort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sort

gransort,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sort

barrträdssort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sort

sort

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lyda (under) verksamheten sorterar under utbildningsdepartementet