Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder smitta

snuva ned

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

smitta

smittämne

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

smitta

smittsam

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

smitta

smittbärare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

smitta

smittfri

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

smitta

smittande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

smitta

smitta ned

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

smitta

smittbärande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

smitta

smitta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

lik

obesmittad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

smitta

nazismitta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

smitta

magsmitta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

smitta

kontaminera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

smitta

hivsmittad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

smitta

ehec-smitta,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

smitta

besmitta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

smitta

bakteriesmittad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

smitta