Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder sjukvård

vårdpaket

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukvård

vårdgivare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukvård

specialistvård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukvård

sjukvårdsmässig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukvård

sjukvård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vård

sjukvårdande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukvård

sjukvårdare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukvård

sjukvårdsapparat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukvård

sinnessjukvård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukvård

sanitetsanstalt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukvård

primärvård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukvård

långvård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukvård

landsting

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukvård

intensivvård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukvård

hemsjukvård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukvård

dietetik,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukvård

anstaltsvård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukvård

akutvård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukvård