Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder sjukhus

universitetssjukhus

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

undervisningssjukhus

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

sjukstuga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

sjukhem

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

sjukhus

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bota

sanatorium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

Sahlgrenska universitetssjukhuset

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

regionsjukhus

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

Radiumhemmet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

mentalsjukhus

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

Löwenströmska sjukhuset

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

lasarett

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

kurhus

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

klinik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

klinisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

Karolinska universitetssjukhuset

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

högsäkerhetssjukhus

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

hospis

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

fältsjukhus,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

epidemisjukhus,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

djursjukhus,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

dagavdelning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

behandlingsrum

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

behandlingsenhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus

barnsjukhus

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sjukhus