Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder situation

valsituation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

situation

utpressningssituation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

situation

trafiksituation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

situation

talsituation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

situation

skolsituation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

situation

situation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vara

predikament

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

situation

med skägget i brevlådan

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

situation

läge

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

situation

livssituation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

situation

konfliktsituation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

situation

karusell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

situation

i hetluften

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

situation

gisslansituation,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

situation

belägenhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

situation

arbetssituation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

situation

situation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

(sak)läge. tillstånd (vid en viss tidpunkt) en besvärlig situationutnyttja situationensituationen i tredje världen