Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder sitta

uppflugen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sitta

uggla

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sitta

söndersutten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sitta

stillasittande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sitta

som gjuten på kroppen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sitta

sitta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

passa

sittande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sitta

sadel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sitta

på huk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sitta

nigsittande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sitta

kuskbock

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sitta

kupé

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sitta

knäsittning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sitta

insutten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sitta

illasittande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sitta

hopsjunken

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sitta

framförsittande,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sitta

dyna,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sitta

bakomsittande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sitta