Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder sats

önskesats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

åsnebryggan

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

villkorssats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

utropssats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

uppmaningssats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

teorem

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

satsföljd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

sats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sperma

rengöringssats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

relativsats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

påståendesats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

lärosats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

lemma

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

konsekutivsats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

konjunktionssats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

konditional

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

koncessiv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

komparativsats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

hylsnyckelsats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

huvudsats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

hjulsats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

hantverkarsats,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

gängverktygssats,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

fundamentalsats,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

frågesats,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

finalsats,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

elektrikermejselsats,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

disjunktion,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

bisats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

avsiktssats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

attributsats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

anföringssats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

allegrosats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

adverbialsats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats

adagiosats

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sats