Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder samtidig

under tiden

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

samtidig

synkron

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

samtidig

simultan

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

samtidig

samtida

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

samtidig

samtidig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tid

samtidighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

samtidig

på samma gång

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

samtidig

i takt med

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

samtidig

i samma andetag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

samtidig

i samma stund

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

samtidig

i samma veva

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

samtidig

i samma ögonblick

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

samtidig

i förbifarten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

samtidig

i fas

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

samtidig

simultaneous

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

samtidig