Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder sal

visningssal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

vikare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

säl

tingssal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

sälunge

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

säl

säldjur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

säl

säl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

djur

säkerhetssal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

sovsal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

slottssal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

sjukhussal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

samlingssal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

sal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rum

rådsal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

rotunda

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

rikssal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

pelarsal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

operationssal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

museisal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

kyrksal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

kobbe

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

säl

knubbsäl

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

säl

kapitelsal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

gymnastiksal,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

gråsäl,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

säl

föreläsningssal,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

festsal,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

balsal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

audienssal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

arbetssal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

andaktssal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

anatomisal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

sal

sal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

stort rum patienten ligger på sal 11 särskilt för offentlig verksamhet