Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder rot

trädrot

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

rötter

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

rotstock

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

rotsystem

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

rottråd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

rotmorfem

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

rotmärke

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

rot

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ursprung

rota sig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

pålrot

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

ordrot

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

näckrosrot

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

lök

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

luftrot

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

lakritsrot

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

kvadratrot

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

kubikrot

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

knölrot

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

jordstam

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

gräsrot,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

birot

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

rot

rot

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förruttnelse även bildligt förfall