Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder reparera

vägarbete

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reparera

verkstad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reparera

självreparerande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reparera

service

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reparera

restaurera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reparera

reparerande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reparera

reparerbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reparera

reparering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reparera

repa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reparera

reparabel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reparera

reparation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reparera

reparatör

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reparera

reparera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

laga

renovera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reparera

regummera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reparera

oreparerad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reparera

oreparerbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reparera

irreparabel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reparera