Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder register

tullregister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

straffregister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

stambok

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

socialregister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

släktregister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

sakregister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

registrera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

register

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tonhöjd

personregister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

pedalregister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

mönstringsliggare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

mellanregister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

kyrkobok

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

kriminalregister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

kortregister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

jordregister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

handelsregister,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

giftbok,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

folkbokföring,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

dödsorsaksregister,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

diarium,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

dataregister,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

bilregister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

begravningsbok

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register

basunregister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

register