Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder regering

övergångsregering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

ämbetsmannaregering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

vänsterregering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

trepartiregering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

statsverk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

skuggkabinett

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

skuggregering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

samlingsregering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

riksråd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

rikskansler

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

regeringsstyrd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

regering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regera

minoritetsregering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

ministär

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

minister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

majoritetsregering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

labourregering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

koalitionsregering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

kanslihuset

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

kabinett

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

interregnum

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

interimsregering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

högerregering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

förmyndarregering,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

förbundsregering,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

expeditionsregering,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

delstatsregering,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

centralregering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

arbetarregering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering

alliansregering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

regering