Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder reform

stavningsreform

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reform

skattereform

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reform

sjukvårdsreform

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reform

representationsreform

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reform

reformera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reform

reform

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förändring

parlamentsreform

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reform

moderniseringsreform

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reform

marknadsreform

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reform

liturgireform

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reform

kommunreform

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reform

jordreform

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reform

jordbruksreform

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reform

dureform,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

reform

reform

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förändring till det bättre (i samhället) genomgripande reformer