Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder radio

ångradio

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

walkie-talkie

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

tuner

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

trådradio

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

transponder

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

skvalradio

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

skolradio

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

satellitradio

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

rundradio

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

radioman

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

radiomottagare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

radiomässig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

radioapparat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

radiohuset

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

radio

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radioapparat

närradio

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

lokalradio

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

kustradio

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

kristallmottagare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

kortvågsradio

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

kommunikationsradio

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

klockradio

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

kassettradio

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

kanalväljare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

etermedium,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

centralradio

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

bilradio

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

bildradio

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

BBC

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

batteriradio

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

radio

radio

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

apparat som tar emot radiosändningar