Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder Professor

ämnesföreträdare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

professor

vänsterprofessor

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

professor

språkprofessor

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

professor

psykologiprofessor

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

professor

prosektor

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

professor

professur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

professor

professor

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

universitet

professorlig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

professor

preceptor

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

professor

litteraturprofessor

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

professor

kemiprofessor

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

professor

geologiprofessor,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

professor

fysikprofessor,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

professor

filmprofessor,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

professor

Professor

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

högsta lärar- och forskartjänst på universitet professor i transportteknik vid Chalmersprofessor Bengtsson även som titel