Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder procent

åttioprocentig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

procent

x-procentig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

procent

uppklarningsprocent

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

procent

tioprocentig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

procent

procentuell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

procent

procenthalt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

procent

procentsiffra

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

procent

procent

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hundradel

procentandel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

procent

procentenhet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

procent

hundraprocentig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

procent

fettprocent,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

procent

femprocentig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

procent

felprocent,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

procent

dödlighetsprocent,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

procent

avvikelseprocent

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

procent

perc

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

procent