Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder präst

överstepräst

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

stiftsadjunkt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

själavård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

själaherde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

själasörjare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

sekularpräst

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

prästman

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

präst

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

religion

prästerlig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

prästerskap

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

prästinna

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

prälle

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

prost

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

presbyter

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

prelat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

predikant

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

pop

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

pater

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

pastor

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

liturg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

levit

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

kyrkoherde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

kyrkoadjunkt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

kvinnopräst

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

konfirmationspräst

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

komminister

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

kaplan

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

imam

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

gudsman,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

garnisonspräst,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

församlingspräst,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

fältpräst,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

fader,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

druid,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

domkyrkoadjunkt,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

domprost,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst

biskop

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

präst