Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder politisk

tvärpolitisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

politisk

strukturpolitisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

politisk

stormaktspolitisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

politisk

socialpolitisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

politisk

sakpolitisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

politisk

politisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

samhälle

politik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

politisk

partipolitisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

politisk

opolitisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

politisk

kommunalpolitisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

politisk

inrikespolitisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

politisk

icke-politisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

politisk

handelspolitisk,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

politisk

dagspolitisk,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

politisk

apolitisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

politisk

allmänpolitisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

politisk