Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder plikt

ämbetsplikt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

ympningsplikt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

uniformsplikt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

undersökningsplikt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

tjänsteplikt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

skolplikt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

skjutsningsplikt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

samvetsplikt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

samhällsplikt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

rapporteringsplikt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

pliktmässig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

plikt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikta

pliktenlig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

måste

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

modersplikt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

meddelandeplikt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

lotsplikt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

informationsplikt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

förpliktad,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

fredsplikt,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

anmälningsplikt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt

aktsamhetsplikt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

plikt